Õppetöö

Õppetöö korraldus

2018/2019. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
1) I vaheaeg 22. okt 2018. a - 28. okt 2018. a;
2) II vaheaeg 24. dets 2018. a - 6. jaan 2019. a;
3) III vaheaeg 25. veeb 2019.a - 3. märts 2019. a;
4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 22. apr 2019. a - 28. apr 2019. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 12. juuni 2019. a - 31. august 2019. a.

Kooli õppekava pdf vormingus


Sisukord
1. ÜLDSÄTTED.................................................................................................. 4
2. HIIUMAA GÜMNAASIUMI PEDAGOOGILINE KONTSEPTSIOON EHK
KOKKULEPITUD ÕPETUSE JA KASVATUSE KÄSITUSVIIS...................... 5
2.1. Mis see on, millega me tegeleme?....................................................... 5
2.1.1. Mis on haridus? ..................................................................................... 5
2.1.2. Kuidas haridus tekib? ......................................................................... 5
2.1.3. Millest haridus sõltub? ....................................................................... 6
2.2. Miks me seda teeme?............................................................................. 6
2.3. Kelle jaoks me seda teeme?................................................................. 6
2.3.1. Õpilane ................................................................................................... 6
2.3.2. Lapsevanem.......................................................................................... 7
2.3.3. Hiiu saare kogukond............................................................................ 7
2.3.4. Haridus- ja teadusministeerium riigikoolide pidajana................ 7
2.3.5. Tööandja ............................................................................................... 8
2.3.6. Kooli personal (juhtkond, õpetajad, halduspersonal)................. 8
2.4. Kuidas me seda teeme? ....................................................................... 8
2.4.1. Kogudes, kogedes, kogemata .......................................................... 8
2.4.2. Õpetajad................................................................................................ 9
2.4.3. Keskkond............................................................................................... 9
2.4.4. Kodu .................................................................................................... 10
2.4.5. Põhiprotsessiks koolis on inimeste areng ................................. 10
2.4.6. See, mis meie jaoks oluline – meie põhiväärtused .................. 10

3
3.5. Õppimist toetavad tegevused koolis, õppenõustamine............ 20
3.5.1. Ülekooliliste ja koolidevaheliste projektide kavandamise
          põhimõtted ....................................................................................... 20
3.5.2. Õppeainetevahelise lõimingu põhimõtted ................................ 20
3.5.3. Õppenõustamine ............................................................................. 22
3.6. Haridusliku erivajadusega õpilaste õppekorralduse alused ..... 23
3.6.1. Haridusliku erivajadusega õpilane................................................ 23
3.6.2. Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldus................ 23
3.7. Karjääriteenuste korraldus................................................................ 24
4. ÕPILASTE HINDAMISE KORD HIIUMAA GÜMNAASIUMIS .............. 25
4.1. Hindamise meetodid........................................................................... 25
4.1.1. Õppimist toetav hindamine............................................................ 25
4.2. Hindamise süsteem............................................................................ 26
4.3. Hindamise korraldus.......................................................................... 28
4.4. Kokkuvõttev hindamine ................................................................... 29
4.5. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest»
ja kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines». 31
5. GÜMNAASIUMI LÕPETAMINE ............................................................. 32
6. KÄITUMISE HINDAMINE........................................................................ 33
7. ÕPILASE JA VANEMA TEAVITAMINE NING NÕUSTAMINE............ 33
8. KOOSTÖÖ HIIUMAA RAJALEIDJA KESKUSEGA ÕPPENÕUSTAMIS-
TEENUSTE OSUTAMISEL HIIUMAA GÜMNAASIUMI ÕPILASTELE,
LAPSEVANEMATELE JA ÕPETAJATELE. ............................................ 34
8.1. Psühholoogiline nõustamine........................................................... 34
8.2. Eripedagoogiline nõustamine ........................................................ 34
8.3. Logopeediline nõustamine.............................................................. 34
8.4. Sotsiaalpedagoogiline nõustamine .............................................. 35
9. ÕPETAJA TÖÖKAVA.............................................................................. 35
10. ÕPPEKAVA MUUTMINE JA TÄIENDAMINE .................................... 35

Sisukord
1. ÜLDSÄTTED.................................................................................................. 4
2. HIIUMAA GÜMNAASIUMI PEDAGOOGILINE KONTSEPTSIOON EHK
KOKKULEPITUD ÕPETUSE JA KASVATUSE KÄSITUSVIIS...................... 5
2.1. Mis see on, millega me tegeleme?....................................................... 5
2.1.1. Mis on haridus? ..................................................................................... 5
2.1.2. Kuidas haridus tekib? ......................................................................... 5
2.1.3. Millest haridus sõltub? ....................................................................... 6
2.2. Miks me seda teeme?............................................................................. 6
2.3. Kelle jaoks me seda teeme?................................................................. 6
2.3.1. Õpilane ................................................................................................... 6
2.3.2. Lapsevanem.......................................................................................... 7
2.3.3. Hiiu saare kogukond............................................................................ 7
2.3.4. Haridus- ja teadusministeerium riigikoolide pidajana................ 7
2.3.5. Tööandja ............................................................................................... 8
2.3.6. Kooli personal (juhtkond, õpetajad, halduspersonal)................. 8
2.4. Kuidas me seda teeme? ....................................................................... 8
2.4.1. Kogudes, kogedes, kogemata .......................................................... 8
2.4.2. Õpetajad................................................................................................ 9
2.4.3. Keskkond............................................................................................... 9
2.4.4. Kodu .................................................................................................... 10
2.4.5. Põhiprotsessiks koolis on inimeste areng ................................. 10
2.4.6. See, mis meie jaoks oluline – meie põhiväärtused .................. 10

3
3.5. Õppimist toetavad tegevused koolis, õppenõustamine............ 20
3.5.1. Ülekooliliste ja koolidevaheliste projektide kavandamise
          põhimõtted ....................................................................................... 20
3.5.2. Õppeainetevahelise lõimingu põhimõtted ................................ 20
3.5.3. Õppenõustamine ............................................................................. 22
3.6. Haridusliku erivajadusega õpilaste õppekorralduse alused ..... 23
3.6.1. Haridusliku erivajadusega õpilane................................................ 23
3.6.2. Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldus................ 23
3.7. Karjääriteenuste korraldus................................................................ 24
4. ÕPILASTE HINDAMISE KORD HIIUMAA GÜMNAASIUMIS .............. 25
4.1. Hindamise meetodid........................................................................... 25
4.1.1. Õppimist toetav hindamine............................................................ 25
4.2. Hindamise süsteem............................................................................ 26
4.3. Hindamise korraldus.......................................................................... 28
4.4. Kokkuvõttev hindamine ................................................................... 29
4.5. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest»
ja kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines». 31
5. GÜMNAASIUMI LÕPETAMINE ............................................................. 32
6. KÄITUMISE HINDAMINE........................................................................ 33
7. ÕPILASE JA VANEMA TEAVITAMINE NING NÕUSTAMINE............ 33
8. KOOSTÖÖ HIIUMAA RAJALEIDJA KESKUSEGA ÕPPENÕUSTAMIS-
TEENUSTE OSUTAMISEL HIIUMAA GÜMNAASIUMI ÕPILASTELE,
LAPSEVANEMATELE JA ÕPETAJATELE. ............................................ 34
8.1. Psühholoogiline nõustamine........................................................... 34
8.2. Eripedagoogiline nõustamine ........................................................ 34
8.3. Logopeediline nõustamine.............................................................. 34
8.4. Sotsiaalpedagoogiline nõustamine .............................................. 35
9. ÕPETAJA TÖÖKAVA.............................................................................. 35
10. ÕPPEKAVA MUUTMINE JA TÄIENDAMINE .................................... 35