Meie koolist

Õpilasesindus


Hiiumaa Gümnaasiumi õpilasesindus loodi 2016 aastal.

Õpilasesindusega võivad liituda kõik 10.-12. klasside õpilased, kes on huvitatud õpilasesinduse tegevustest aktiivselt osa võtma, kes järgivad kooli kodukorda ja kellel ei ole olnud varasemaid konflikte õpilasesindusega.

2017/2018 õppeaastal kuulus õpilasesindusse 22 positiivset ja aktiivset noort.

EESMÄRGID

Õpilasesinduse tegevuse eesmärgid on

  • Järgida ja edendada kooli traditsioone.

  • Edendada koostööd teiste (õpilas)organisatsioonidega.

  • Tõsta õpilaskonna vastutust koolis.

  • Aktiviseerida õpilaste koolielu tunnivälisel ajal.

  • Aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele ning koolielu probleemide lahendamisele.

  • Vähendada õpilaste probleeme juhtkonna, hoolekogu ja õpilaskonna vahel ning kaitsta õpilaste huve.

Õpilasesindus järgib kooli põhikirja ja sisekorraeeskirju, peab kinni kooli juhtkonna ja õpilasesinduse vahelistest kokkulepetest.

 

ÕE president on Karmen Telvik

Asepresident Debora Saarnak

Hiiumaa Gümnaasiumi õpilasesindus loodi 2016 aastal.

Õpilasesindusega võivad liituda kõik 10.-12. klasside õpilased, kes on huvitatud õpilasesinduse tegevustest aktiivselt osa võtma, kes järgivad kooli kodukorda ja kellel ei ole olnud varasemaid konflikte õpilasesindusega.

2017/2018 õppeaastal kuulus õpilasesindusse 22 positiivset ja aktiivset noort.

EESMÄRGID

Õpilasesinduse tegevuse eesmärgid on

  • Järgida ja edendada kooli traditsioone.

  • Edendada koostööd teiste (õpilas)organisatsioonidega.

  • Tõsta õpilaskonna vastutust koolis.

  • Aktiviseerida õpilaste koolielu tunnivälisel ajal.

  • Aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele ning koolielu probleemide lahendamisele.

  • Vähendada õpilaste probleeme juhtkonna, hoolekogu ja

    õpilaskonna vahel ning kaitsta õpilaste huve.

Õpilasesindus järgib kooli põhikirja ja sisekorraeeskirju, peab kinni kooli juhtkonna ja õpilasesinduse vahelistest kokkulepetest.

 

ÕE president on Karmen Telvik

Asepresident Debora Saarnak