Meie koolist

Hoolekogu koosseis ja protokollid


Liikmed

 • Linda Jürimäe - õpilaste esindaja;
 • Anni Kingsepp - õppenõukogu esindaja;
 • Helin Juhe - lapsevanemate esindaja, helin.juhe@gmail.com;
 • Saara Kattel - vilistlaste esindaja;
 • Karin Kokla - kooli toetava organisatsiooni esindaja, Hiiumaa Valla valitsus;
 • Henri Reeder - toetava organisatsiooni esindaja, SA Hiiumaa Arenduskeskus;
 • Sigre Kuiv - kooli pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium.

Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Hiiumaa Gümnaasiumi hoolekogu protokollidega on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris.

Liikmed

 • Linda Jürimäe - õpilaste esindaja;
 • Anni Kingsepp - õppenõukogu esindaja;
 • Helin Juhe - lapsevanemate esindaja, helin.juhe@gmail.com;
 • Saara Kattel - vilistlaste esindaja;
 • Karin Kokla - kooli toetava organisatsiooni esindaja, Hiiumaa Valla valitsus;
 • Henri Reeder - toetava organisatsiooni esindaja, SA Hiiumaa Arenduskeskus;
 • Sigre Kuiv - kooli pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium.

Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Hiiumaa Gümnaasiumi hoolekogu protokollidega on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris.