Meie koolist

Hoolekogu koosseis ja protokollid


Liikmed

 1. Karmen Telvik - õpilaste esindaja, karmentelvik@gmail.com;
 2. Liisa Vals - õppenõukogu esindaja, liisavals@hiig.edu.ee;
 3. Aivi Telvik - lapsevanemate esindaja, aivi.telvik@hiiu.maavalitsus.ee;
 4. Saara Kattel - vilistlaste esindaja, saara.kattel@live.com;
 5. Karin Kokla - toetava organisatsiooni esindaja, Hiiumaa Vallavalitsus, karin.kokla@hiiumaa.ee;
 6. Henri Reeder - toetava organisatsiooni esindaja, SA Hiiumaa Arenduskeskus, henri.reeder@hiiumaa.ee;
 7. Triin Kaaver - pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium, Triin.Kaaver@hm.ee.

Protokoll nr 4, 24.mai 2018 (Lisa 1), (Lisa 2)

Liikmed

 1. Karmen Telvik - õpilaste esindaja, karmentelvik@gmail.com;
 2. Liisa Vals - õppenõukogu esindaja, liisavals@hiig.edu.ee;
 3. Aivi Telvik - lapsevanemate esindaja, aivi.telvik@hiiu.maavalitsus.ee;
 4. Saara Kattel - vilistlaste esindaja, saara.kattel@live.com;
 5. Karin Kokla - toetava organisatsiooni esindaja, Hiiumaa Vallavalitsus, karin.kokla@hiiumaa.ee;
 6. Henri Reeder - toetava organisatsiooni esindaja, SA Hiiumaa Arenduskeskus, henri.reeder@hiiumaa.ee;
 7. Triin Kaaver - pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium, Triin.Kaaver@hm.ee.

Protokoll nr 4, 24.mai 2018 (Lisa 1), (Lisa 2)