Kursus on mõeldud õpilastele, kellel on huvi programmeerimise vastu. Tundides tutvutakse loogikaarvutustega ja koostatakse lihtsamaid programme keeles pascal või python. Programmikoodi kirjutatakse tunnis arvutite abil.

Language
Estonian
Tabbed content page type: 
Elective subjects
Instructor: 
Aigar Koppel
Target group: 
10.klass
Rating: 
Kursuse läbimiseks tuleb esitada kõik tehtud tunnitööd ja lisaks kolm kodutööd, mis peavad olema positiivse hindega
Assessment: 
A/MA