Teadmised õigusest tulevad kasuks nii edasiõppimisel, tööturule sisenemisel kui ka igapäevaelus.

Kursuse läbinu saab teada, mis on õigus, kuidas see meid igapäevaselt mõjutab ning ülevaate õiguse üldpõhimõtetest, avalikust õigusest (sh õigused suhtlemisel riigi ja kohaliku omavalitsusega) ja eraõigusest (sh lepingud, äriühingud), valimistest, tööõigusest, kohtusüsteemist jne.

Vähemalt ühe loengu teema saavad välja pakkuda kursusel osalejad.

Language
Estonian
Tabbed content page type: 
Elective subjects
Instructor: 
Marin Vallikivi
Target group: 
12.klass
Rating: 
Kursuse läbimiseks peab sooritama viimases tunnis kirjaliku arvestuse – ülesande lahendamine, materjale võib kasutada.