Kursus on mõeldud õpilastele, kes huvituvad laiemalt maailmas toimuvast, on tundlikuma sotsiaalse närviga või kes soovivad edasi õppida nt sotsiaaltööd, rahvusvahelisi suhteid, rahvusvahelist õigust vms.

Kursusel käsitletakse humanitaarõiguse ajalugu,  relvakonfliktidesse sattunud inimestega käitumise reegleid, relvakonfliktist mõjutatud isikute ja objektide kaitset, sh palgulaste teema.

Tundides kasutatakse erinevaid õpimeetodeid. Kirjalike harjutuste tegemine ja teadmiste kinnistamine jääb enamasti õpilase iseseisvaks klassiväliseks tööks.

Language
Estonian
Tabbed content page type: 
Elective subjects
Instructor: 
Jana Uuskari
Target group: 
12.klass
Rating: 
Kursuse läbimiseks peab vähemalt rahuldavale hindele tegema kõik kursuse jooksul tehtavad tööd ning sooritama kursuse lõpul kirjaliku/suulise arvestuse.