Kursus on mõeldud õpilastele, kellel on suurem huvi ajaloo vastu.

Kursusel käsitletakse teemasid, mis jäävad välja põhikursustelt. Võrreldakse tsivilisatsioone Euroopas ja väljaspool Euroopat.

Kursus algab esiaja ning inimkonna kujunemise tutvustamisega. Käsitletakse tsivilisatsioonide kujunemist, varaseid tsivilisatsioone Egiptuses, Mesopotaamias jm Lähis-Idas, Aasia ja Ameerika kõrgkultuure, Aafrika kultuure, eurooplaste mõju muu maailma kultuuridele.

Tundides kasutatakse erinevaid õpimeetodeid. Kirjalike harjutuste tegemine ja teadmiste kinnistamine jääb enamasti õpilase iseseisvaks klassiväliseks tööks.

Language
Estonian
Tabbed content page type: 
Elective subjects
Instructor: 
Jana Uuskari
Target group: 
10.klass
Rating: 
Kursuse läbimiseks peab vähemalt rahuldavale hindele tegema kõik kursuse jooksul tehtavad tööd ning sooritama kursuse lõpul kirjaliku/suulise arvestuse