Kursus on mõeldud õpilastele, kelle on baasteadmised laboris töötamiseks olemas. Kursus koosneb seminaridest ja praktilistest töödest. Tööd teostatakse  paaristööna ja osad tööd ka individuaalselt.

Kursuse käigus viiakse läbi töid keemilise analüüsi vallas. Nii kvalitatiivne (ainete koostise määramine) kui ka kvantitatiivne (ainete koguse määramine).

Language
Estonian
Tabbed content page type: 
Elective subjects
Instructor: 
Hannes Simuste
Target group: 
12.klass
Premise: 
Läbitud peavad olema riikliku õppekava keemia kursused ja keemia praktikum I
Rating: 
Kursuse arvestuse saamiseks peavad olema läbiviidud praktilised tööd ja esitatud ja kaitstud tööde protokollid