Tutvutakse mikrobioloogia töövõtetega, tehakse erinevaid praktilisi töid bakterite, pärm- ja hallitusseentega, uuritaksemikroobe mikroskoobiga. Tutvutakse kaasaegse bioloogia võimalustega, arutletakse GMO-de, kloonimise ja geeniteraapia probleemide ja vajalikkuse üle.

Language
Estonian
Tabbed content page type: 
Elective subjects
Instructor: 
Kersti Lüsi
Target group: 
12.kassi õpilased, kellele meeldib katsetada ja mikroskoobiga töötada ning kes on huvitatud kaasaegsest bioloogiast.
Premise: 
Gümnaasiumi bioloogia I, II ja III kursus
Rating: 
Vajalik tundide toimumine laboris. Hinde A saamiseks on vajalik praktiliste tööde protokollide esitamine, arutlustes osalemine, ühe esitluse koostamine aktuaalsel bioloogilisel teemal