Kursus keskendub keele omandamisele ja aktiivsele kasutamisele (turism, igapäevased olukorrad, huvialad jm.)

Language
Estonian
Tabbed content page type: 
Elective subjects
Instructor: 
Svetlana Stšastnaja
Target group: 
XI klassi õpilastele, kelle jaoks vene keel on B-võõrkeel
Premise: 
Läbitud 10. kl. põhikursus
Rating: 
Kursuse läbimiseks peab positiivsele hindele tegema kõik kursuse jooksul tehtavad (kirjalikud ja suulised) hindelised ülesanded