Kursuse eesmärgiks on õpitava keele aktiivne kasutamine tüüpilistes suhtlusolukordades, igapäevases kõnes ja  spontaansetes  olukordades

Language
Estonian
Tabbed content page type: 
Elective subjects
Instructor: 
Svetlana Stšastnaja
Target group: 
X klassi õpilastele, kelle jaoks vene keel on B-võõrkeel
Premise: 
Läbitud põhikooli-kursus
Rating: 
Kursuse läbimiseks peab positiivsele hindele tegema kõik kursuse jooksul tehtavad (kirjalikud ja suulised) hindelised ülesanded