XI klassi Kirjandus- ja müüdi-huvilistele gümnasistidele

Kursuse jooksul loetakse ja uuritakse erinevate rahvaste, aegade ja kultuuride müüte ning seostatakse neid kirjandusega. Eriline tähelepanu on pööratud maailma loomislugudele, piiblile, antiikmütoloogiale, eestlaste mütoloogiale. Tähtis on müütide seostamine kirjanduse, kunsti, muusika, eetiliste tõekspidamistega. Eriline rõhk on suunatud tekstide analüüsile.

Language
Estonian
Tabbed content page type: 
Elective subjects
Instructor: 
Tiiu Heldema
Target group: 
11.klass