X klassi Kirjandus- ja filmihuvilistele gümnasistidele

Kursuse jooksul vaadatakse ja analüüsitakse tervikfilme ning katkendeid. Õpilane peab lõpuks teadma terminoloogiat, filmi valmimiskäiku, selle võtteid ning valdama arvustuse analüüsi ja selle kirjutamist. Tähtis on filmi ja kirjandusteose võrdlemine lähtudes mõlema põhimõtetest ja poeetikast, väärtushinnangud. Eriline tähelepanu on suunatud eesti kirjanduse ainetel valminud väärtfilmidele. Võimalusel külastame koos Kärdla kino ning teeme oma lühifilmi.

Language
Estonian
Kontaktid: 
Contact title: 
Tiiu Heldema
Tabbed content page type: 
Elective subjects
Instructor: 
Tiiu Heldema
Target group: 
10.klass
Rating: 
hinne