Kursus on mõeldud süvendatult selleks, et luua erinevaid tekste ning neid põhjalikult analüüsida. Käiakse läbi kirjandi kirjutamise etapid koos vastavate loovülesannetega ning
oostatakse terviktekste. Väga tähtis on samuti funktsionaalse lugemisoskuse arendamine, küsimuste ja vastuste analüüs. Soovijatele on individuaalse nõustamise võimalus.

Language
Estonian
Tabbed content page type: 
Elective subjects
Instructor: 
Tiiu Heldema, Sirje Soop
Target group: 
12 klass
Premise: 
Eelnevad gümnaasiumi eesti keele kursused
Assessment: 
Hinne