Margit Kagadze

e-post: margitkagadze[at]hiig.edu.ee
telefon: 534 74 137

 

Vastuvõtu ajad kokkuleppel.

 

ÕPPENÕUSTAMINE – MIDA JA KELLELE?

Hiiumaa Gümnaasiumis tegutseb õppenõustaja, kelle ülesandeks on õppimist toetav nõustamine ning õpilaste karjääriplaneerimise toetamine. Õppenõustaja on eelkõige kuulaja, abistaja, nõuandja, suunanäitaja, infojagaja ning tähelepanujuhtija.

Gümnaasiumi õpilasel on soovitav pöörduda õppenõustaja poole, kui
- ta vajab infot gümnaasiumis õppimise võimaluste kohta;
- ta teeb valikuid erinevate suundade/õppeainete vahel;
- tal on karjääriplaneerimise alaseid küsimusi;
- tal on raskused õppimise ja/või mõne õppeainega;
- tal väljendub andekus mõnel konkreetsel alal;
- tal on keerulised suhted kaasõpilaste ja/või õpetajatega;
- ta vajab nõu muudes küsimustes või on vaja inimest, kes on valmis lihtsalt ära kuulama.

Õppenõustaja teeb koostööd nii aineõpetajate, klassijuhatajate, lapsevanemate kui teiste tugispetsialistidega, et tagada igale Hiiumaa Gümnaasiumi noorele parimad arenguvõimalused.

Kui on mure, siis pool anna ära.

   

   
© Hiiumaa Gümnaasium