Õpetajate toa telefon: 463 2499

Eesti keel ja kirjandus

Tiiu Heldema
Haridustase: Magister või sellega võrdsustatud haridus
Eriala: Eesti filoloog, eesti keele ja kirjanduse õpetaja
e-post: tiiuheldema[at]hiig.edu.ee

Sirje Soop (lapsehoolduspuhkusel)
Haridustase: Magistriõpe
Eriala: Haridusteaduste magister (eesti keele ja kirjanduse õpetaja)
e-post:sirjesoop[at]hiig.edu.ee

Inglise keel

Milvi Tikka
Haridustase: Magister või sellega võrdsustatud haridus
Eriala: Filoloog, inglise keele õpetaja
e-post: milvitikka[at]hiig.edu.ee

Ene Tisler (11.a klassijuhataja)
Haridustase: Magister või sellega võrdsustatud haridus
Eriala: Pedagoogika ja algõpetuse metoodika/inglise keele õpetaja
e-post: enetisler[at]hiig.edu.ee

Vene Keel

Svetlana Stšastnaja
Haridustase: Magister või sellega võrdsustatud haridus
Eriala:  Vene keele ja kirjanduse õpetaja rahvuskoolis
e-post: sveta[at]hiig.edu.ee

Saksa keel

Sirje Teras
Haridustase: Magister või sellega võrdsustatud haridus
Eriala: Saksa ja inglise keele õpetaja
e-post: sirjeteras[at]hiig.edu.ee

Matemaatika

Aivi Annus
Haridustase: Magister või sellega võrdsustatud haridus
Eriala: Keskkooli matemaatika õpetaja
e-post: aiviannus[at]hiig.edu.ee

Külli Jesmin
Haridustase: Magister või sellega võrdsustatud haridus
Eriala: Matemaatika ja füüsika
e-post: kyllijesmin[at]hiig.edu.ee

 

Aigar Koppel (füüsika)
Haridustase: Keskharidus
e-post: aigarkoppel[at]hiig.edu.ee

Anneli Salumaa (10.kl klassijuhataja)
Haridustase: Magistri- ja doktorikraadi vaheline kvalifikatsioon
Eriala: Matemaatika (1991), koolikorraldus (2008)
e-post: annelisalumaa[at]hiig.edu.ee

Liisa Vals (10.kl klassijuhataja)
Haridustase: Haridusteaduse magister
Eriala: Mmatemaatikaõpetaja
e-post: liisavals[at]hiig.edu.ee

Geograafia, Keemia

Hannes Simuste
Haridustase: Magistri- ja doktorikraadi vaheline kvalifikatsioon
Eriala: Keemia
e-post: simuste[at]hiig.edu.ee

Bioloogia

Kersti Lüsi (12.b klassijuhataja)
Haridustase: Magister või sellega võrdsustatud haridus
Eriala: Bioloogia
e-post: kerstilysi[at]hiig.edu.ee
 

Ajalugu, Ühiskonnaõpetus

Jana Uuskari (11.b klassijuhataja)
Haridustase: Magistriõpe
Eriala: Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, haridusteaduse magister 3+2
e-post: janauuskari[at]hiig.edu.ee

Inimeseõpetus

Margit Kagadze
Haridustase: Magistri- ja doktorikraadi vaheline kvalifikatsioon
Eriala: põhikooli ja gümnaasiumi inimeseõpetuse õpetaja, kasvatusteadused (BA), pedagoogika (MA)
e-post: margitkagadze[at]hiig.edu.ee

Muusika

Timo Lige
Haridustase: Bakalaureus
Eriala: Muusika
e-post: timolige[at]hiig.edu.ee

Kunstiõpetus

Sulev Loopalu
Haridustase: Magister või sellega võrdsustatud haridus
Eriala: Tööstuskunstnik
e-post: sulevloopalu[at]hiig.edu.ee

Kehaline kasvatus

Anneli Ilumets
Haridustase: Magister või sellega võrdsustatud haridus
Eriala: Kehakultuur (vastuvõtt kuni ...2002)
e-post: ilumets[at]hiig.edu.ee

Mati Kiiver (12.a klassijuhataja)
Haridustase: Magister või sellega võrdsustatud haridus
Eriala: Khalise kasvatuse ja sõjalise algõpetuse õpetaja
e-post: matikiiver[at]hiig.edu.ee

Informaatika

Tõnu Soop
Haridustase: Magister või sellega võrdsustatud haridus
Eriala: Informaatikaõpetaja/Mehhaanika insener 
e-post: soop[at]hiig.edu.ee

Joonestamine

Ain Jepišov
Haridustase: Magister või sellega võrdsustatud haridus
Eriala: Üldtehniliste distsipliinide ja tööõpetuse õpetaja
e-post: ain[at]hiig.edu.ee

Majandus

Maris Nõmmik-Kärtner
Haridustase: Magister või sellega võrdsustatud haridus
Eriala: Keskkonnatehnoloogia
e-post: maris[at]hiig.edu.ee

   

   
© Hiiumaa Gümnaasium