Hiiumaa Gümnaasiumi hoolekogu koosseis

1. Aivi Telvik - lapsevanemate esindaja;

2. Margit Kagadze - õppenõukogu esindaja;

3. Karmen Telvik - õpilaste esindaja;

4. Krõõt Olo - pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium;

5. Tiia Liibert - toetava organisatsiooni esindaja, Hiiu Vallavalitsus;

6. Omar Jõpiselg - toetava organisatsiooni esindaja, Hiiumaa Omavalitsuste Liit;

7. Riho Rahuoja - toetava organisatsiooni esindaja, Hiiu Maavalitsus.

   

   
© Hiiumaa Gümnaasium