Õpetaja Jepišov komplekteerib 5-liikmelist võistkonda, kes valmistaksid Goldbergi masina ja esindaksid sellega meie koole. Õpilased võivad olla nii gümnaasiumist kui ka põhikoolist. Kes soovivad osaleda, peavad registreerimisel oskama põhjendada oma osa antud meeskonnas ning olema mingi nägemus masinast. Registreerimine lõppeb 18. septembril.

   

   
© Hiiumaa Gümnaasium